lördag 8 oktober 2011

Tomhetens tid

Tomhetens tid - så bedrägligt fylld
av frånvarons närhet

Kärrsångaren rör sig tyst i vassen,
tills sången plötsligt hörs igen -
ett hån mot denna tomhet

I rummet av vatten, vass,
alar, tysta änder,
är en frånvaro som märks.

Något har dragit sig undan.

Törnskateungens vattrade bröst
kanske bär en flisa av detta

Inga kommentarer: