tisdag 25 augusti 2015

Börsen i Kina - dagsvers/satir

Börsen går dåligt i Kina
Kina har gått på en mina
Alla maoister kan flina
Resten kan bara grina

måndag 24 augusti 2015

Gustav III - Clerihew

Enligt Alf Henrikssons oumbärliga Verskonstens ABC har Edmund Clerihew Bentley (1875-1956) "... inskrivit sitt namn i engelsk verslära genom att uppfinna en strof som kallas clerihew, en skämtsam fyrrading som byggs upp på ett personnamn ungefär som en limerick byggs på ett ortnamn."

Minns du Gustav - den tredje?
Somliga gör det med glädje.
Men Gustavs romantiska dröm
sköts sönder av Anckarström!