fredag 23 november 2018

Svarta fredagen

En black om foten
blir Svarta Freda'n
för Jorden som kvävs
av det nät som vävs
av rovspindeln Tillväxt
runt vår arma planet.

lördag 3 november 2018

Alla helgon & busar

Alla helgon står i farstun och trampar.
Och med dessa står alla busar och klampar
bråkiga omkring.

Månne de döda i livet än stökar,
torra och skrumpna som gamla lökar -
betyder ingenting.

Men i gravens mull kan blommor växa.
Låt det för alla bli en läxa:
[Och vad den läxan kan innebära kanske du själv kan fundera ut!]