måndag 27 november 2017

Kosmiskt dragspel?

"Där gravitationsvågen färdas fram kommer den att ömsom sträcka ut och ömsom trycka ihop själva rymden." (Forskning och Framsteg 12-2017, sid. 57.

Rymden spelas
     som ett dragspel.

"Än så går det upp,
     så går det ner,
så går det upp"
(skämtsam text till Calle Jularbos 'Livet i finnskogarna')

Sfärernas musik,
är det i själva verket universums kosmiska dragspel?

Kan vi få höra 'Månsken över Ångermanälven'?

lördag 25 november 2017

Den dystra månaden

På andra sidan mörkrets hjärta
finns ett ljus som förundrar.

Små ledsna änglar med avslitna vingar -
nu helas de åter.

Den dystra månaden
går mot sitt slut.

fredag 24 november 2017

Dagsvers - drevet går

Kulturmännen faller som käglor för klot
Kulturkvinnor känner också ett hot
Nu går det inte an att man blundar
för här kommer drevets dräglande hundar
lystna att tugga på syndarnas ben.
Utan skuld? - Kasta första sten!

lördag 4 november 2017

Tankar - tänder ljus på alla helgons dagKommer någon tända ljus vid min grav
Eller sjunker jag bara i glömskans hav
Ner i djupen där inget förnimms
Allt är borta och ingen minns
Något av livet i glädje och sorg -
Nej, glömskan ger frihet för livets slav
Som nu till slut får frid i sin grav