onsdag 23 juni 2010

Berg

Bergen är gamla elefanter
som lagt sig -
inte till sista vilan
utan i väntan på nästa uppbrott.


Ibland knyter berg och moln blodsband
Ibland skiljs de åt
Ändå finns de på samma planet
Och i sitt innersta
känner de sönderdelningens och sammanslagningens lagar