fredag 22 juni 2018

Dagsvers - midsommar i Sverige

Midsommarafton med regn och kyla.
Isig nordan i träden hörs yla.
Hålla sig varm blir ett riktigt snärj. Se:
Nu är det riktig sommar i Sverige!

tisdag 19 juni 2018

Det är lätt att se upp till ett trädTräden
De äldste - att vörda
Eller att inte se

Eken kallas "Guds träd", men också "det onda trädet" i Kalevalas andra sång. Ett besvärligt träd, till skillnad mot björken. Men gamla tiders bönder ville inte ha ekar nära sina åkrar, de sög ut jorden. Samtidigt ville flottan ha gott ekvirke att bygga sina fartyg, så det var straffbart att hugga ner ekar. Men nog ryckte bonden diskret upp ekskotten om de syntes på fel ställe. Och den som ville ha välgödda svin lät dem beta ollon i ekskogen.

Det är lätt att se upp till ett träd. Man kan sitta i dess skugga, kanske se hur myrorna kryper på barken, eller se och höra fåglarna högt uppe bland grenarna. Vindsus. Ro.

Den långa produktionstiden ... med därav följande långa omslagstid medför, att skogsbruket är olämpligt som kapitalistiskt privatföretag, och detta gäller i lika hög grad, om ett bolag träder i stället för den enskilde kapitalisten. Kulturens och industrins utveckling överhuvud har i alla tider åstadkommit en så intensiv skogsskövling, att alla åtgärder, som företagits till skogarnas skydd, i jämförelse därmed ter sig ytterst obetydliga. (Karl Marx, Kapitalet II, Cavefors/Clarté 1971, sid. 221.)En prisuppgång på 28 månader i rad – den längsta på 40 år – har slagit till inom trävaror. Och hela skogsbranschen växer så att det knakar. Det slår Danske Bank fast i en ny rapport.

Och enligt Johan Freij, affärsområdeschef för skog och lantbruk på Danske Bank, har allt rört sig åt rätt håll för skogen just nu.

– Det är roligt att prata skog nuförtiden. Det beror på en olika faktorer, som en synkad marknad över hela världen där både pappersmassa och trävaror går jättebra. Kina, USA, Europa och Nordafrika – alla går bra, säger han. (Svenska Dagbladet 15/6 2018.)

Det är lätt att se upp till ett träd,
åtminstone innan roliga marknadspriser och skogsmaskiner har gjort sitt.