fredag 3 augusti 2007

Utställningskatalog

En tur runt Jorden

Ta med katalogen bara

Så man ser vad det är

Monter ett: ett isberg på havet

Monter två: en döende knarkare i San Francisco

Man går till nästa monter,
läser i katalogen:

Här pågår ett folkmord
i principernas namn

Bläddrar i registret

Det finns ingen monter för Gud
- bara för gudar

Se där, en med många armar

En annan med horn

Är denna monter tom? - Nej,
där finns den Helige Ande

- Och vad är detta?

- Bläddra i katalogen!

- Å, det är ju ett sandkorn
från Nilens delta
och ett till
och ett till...

Utställningskommissarien
har sannerligen varit grundlig!

Mitt i en luftig sal
har man ställt ut

fåglarnas flykt
och tidens gång!