torsdag 9 augusti 2007

Motspråk

Tar man bort ”allting”
kommer ”ingenting”
att bli ”allting”

Motspråk:
Inled avledande manöver
Avled inledande uppmärksamhet
Ledsaga orden bort från tingen
Upphäv inlevelsen
Avskaffa ordens sanning