torsdag 23 augusti 2007

Gudarnas masker

I.

Gudarnas masker
är stungna av maskar -
murknande
mörknande.

II.

Drömtidens död:
vacker att vakna, kanske,
till verkligheten
där anden knappt anas
ens som en vindil på vattnet.
Men än, bakom maskens skydd
söker människan sin gud.