söndag 29 juli 2007

Årsta Torg


Årsta Torg.
Jag har aldrig sett dig förut.
Nu betraktar jag – under en
förortsgrå himmel –
Bror Hjorts bulliga skulpturer.
Harlekin ser också torget.
Tillsammans funderar vi kanske
över torgets storhet.
Tänk på 1953, då det kom till.
Skördetiden skulle börja.
Liarna vässades.
På andra håll
vässades arméernas bajonetter.
Den progressiva ungdomen
samlades i Berlin
Den icke-progressiva
kunde stå och hänga
i vilket gathörn som helst
Det var för tidigt för mig att minnas
Folkens skördetid
Kanonerna dånade i Korea och Vietnam
En stund tycks jag vara ensam
med gycklarna i brons
och den förortsgrå himlen