lördag 21 juli 2007

Det sitter en korp på en sten i Lappland

Det sitter en korp på en sten i Lappland
och tänker i skymningen dessa ord:
"Här odlades förr ett och annat kappland
med rovor och råg. Det var mager jord
där bönderna slet under hårda dagar
i fruktan för torka, skyfall och frost,
och tänkte: "Vi ber att Försynen behagar
även i år ge oss föda och kost".

Det sitter en korp i Lappland och tänker
på byarnas nedslitna strävsamma folk
med giktbrutna händer som aldrig fick skänker:
"Visst kunde jag vara för dessa en tolk
som talar om slåtter på myrar och ängar
berättar om lungsotens grådystra torp,
om småbönder, bondhustrur, pigor och drängar
fast jag bara är en gammal korp".

Inga kommentarer: