tisdag 1 maj 2007

Åren glider bort

Åren glider bort som svarta flak
mysterier, ogenomträngliga
för ett svagt förnuft
omöjliga att gripa.
Glider bort, och man undrar
"vad hände?"
medan ett nytt flak tornar upp sig
svart, ogripbart.
Du kan inte simma mot strömmen
inte korsa den
bara driva med
bland de svarta flaken

Inga kommentarer: