onsdag 25 juli 2012

SETI

Bild från Hubbleteleskopets hemsida 


I.

De öppnar fönstren och skriker
förbi varandra
från planet till planet
(snigeln söker ekorren)

II.

Ett försynt pip
ut i det svarta svalget,
ett halvdövt öra som lyssnar,
skumma ögon
som bara anar rörelsen långt borta

III.

Samtalet dröjer.
Planeterna ensamma ännu
var och en i sin rymd

SETI = Search for Extra Terrestrial Intelligence, sökande efter utomjordisk intelligens. 

Detta skrevs ursprungligen 24/25 augusti 1984. Ännu har vårt signalerande ut i rymden, och vårt lyssnande efter signaler utifrån, inte gett något resultat. 

Nåväl, rymden är stor och närmsta lyssnande och svarande granne kan var långt borta. Eller om det är så att det handlar om snigeln och ekorren. Det är ett exempel som den polske science fiction-författaren Stanislaw Lem använde i någon novell. Han ville, om jag minns det rätt, påvisa att olika organismer kan mötas utan att ta notis om varandra. Det kan ju vara så att andra livsformer finns fast vi inte lägger märke till dem för att vi inte tittar efter rätt kännetecken. Och de kanske inte märker oss för att vi avviker alltför mycket från hur de tycker att en livsform skall uppträda? 

Inga kommentarer: