onsdag 11 april 2012

Runsten i tidenDet står en runsten vid fältet och grubblar
och samlar på minnen - och tidens tand
har härjat dess yta med gamla tecken
som säger att detta var Torfasts land.

Låt stenen grubbla igenom sekler
med vintrars kyla och sommarsols brand,
tills blocket en dag är borta och malet
i tidens kvarn till ett korn av sand!

Inga kommentarer: