måndag 25 juni 2007

När jag står vid Japanska dammen

När jag står vid Japanska dammen
och skapar en liten dikt
så rör jag måhända vid livets
innersta sköraste skikt.
För som irisens spegling i vattnet
- en dunkel och flyende bild -
är livet i sig och dess former
enhet, men ändå skild.

Inga kommentarer: