lördag 4 november 2017

Tankar - tänder ljus på alla helgons dagKommer någon tända ljus vid min grav
Eller sjunker jag bara i glömskans hav
Ner i djupen där inget förnimms
Allt är borta och ingen minns
Något av livet i glädje och sorg -
Nej, glömskan ger frihet för livets slav
Som nu till slut får frid i sin grav

Inga kommentarer: