måndag 27 november 2017

Kosmiskt dragspel?

"Där gravitationsvågen färdas fram kommer den att ömsom sträcka ut och ömsom trycka ihop själva rymden." (Forskning och Framsteg 12-2017, sid. 57.

Rymden spelas
     som ett dragspel.

"Än så går det upp,
     så går det ner,
så går det upp"
(skämtsam text till Calle Jularbos 'Livet i finnskogarna')

Sfärernas musik,
är det i själva verket universums kosmiska dragspel?

Kan vi få höra 'Månsken över Ångermanälven'?

Inga kommentarer: