fredag 26 oktober 2012

För den drunknade

(Obs. politisk dikt, stark kritik mot det rådande systemet med ansvarslös överklass och svarslös underklass!)

För den drunknade
är havsbottnen till föga hjälp.

Vågorna höjde sig
vräkte sig hårt mot båten -
kaptenen beordrade:
Öppna bottenventilerna.

Flinka matroser lydde ordern.
Och vi sjönk
vare sig vi ville eller inte.

Inga kommentarer: