lördag 25 augusti 2012

Inga andra skepp kan översegla detta hav


Inga andra skepp kan översegla detta hav
än de lättaste,
med spant och kölar som insektsben,
skrov skimrande som flugvingar.

De glider lätt mot vind och vågor.
Kring masterna kretsar måsar och liror.
Lugnt håller rorsmännen kursen.
De ser inte tillbaka
när triremer, koggar, kraveller och ångfartyg
krossas av vågorna.

De känner ingen fruktan
när skum ryker över bog och däck.
De spanar efter den andra stranden.
Där stiger länderna som grå dimsjok.
Där finns hamnarna.

Bara de lättaste skeppen överseglar detta hav.

Inga kommentarer: