lördag 18 augusti 2012

Grå tunna fiskar i mälarvatten
Grå tunna fiskar i mälarvatten
om sommaren - skuggor vid ljusets gräns
mot mörkret, i grågröna dunkla djupet
syns stimmen, simmande snabba.

Stenar i vattnet, gulgröna, runda, skiftar
med vågorna, vattnets rörelser
blir stenarnas dans, medan fiskarna
i tystnad skyndar i middagstid.

Pilar lutar sig ut över vattnet
Ibland även alar i gröna dungar
Mälaren glänser i sensommarsolen
Vågor rasslar vänligt mot stranden

En grusväg, en strandväg, vid klipporna
där tallarna väntar på regn och svalka -
en stig genom livet när luften darrar
av hetta, av oro, av främlingskap.

Finns ni i mig, gamla mälarstränder?
Finns jag i er, lika grå och vilsen
som fiskarna där i det gröna vattnet,
som vissnande blåeld, som ingenting?

Att fara bort som mälarpirater:
att segling längs strändernas gröna kaos
blir utfärd i drömtidens länder
med rygg mot järntidens vassa eggar.

Tusenbröder och aborrar söker
i gröndunklet födan och vägen i livet
i kanten av glimmande mälarfjärden
där livet går under och återföds.

Samla sommarens trådar i din hand
Dra samman nätet
Fåglar som fiskstim
Förs bort till andra länder
Grönskan blir tyngre av mognad
Av fullbordan
Dra samman nätet
För sommaren i hamnInga kommentarer: