fredag 30 december 2011

KilskriftKlövspår
gör kilskrift:
rad av tecken
i frusen åkerlera.

Förra året låg snön meterdjup här.
Nu är plogfårorna öppna mot himlen.

I skogsbrynet ropar en korp.

Jag följer teckenraden,
hör porl från bäcken.

Det är några månader kvar
till vipor och lärkor.

Tecknen är tysta.

Inga kommentarer: