fredag 30 mars 2018

Fåglar - haikusvit 28-30 mars

Vårvintermorgon
Bofink sjunger i Tanto
Min näsa är kall

Öländska dvärghöns
Tuppen gal en glad revelj
Är det för våren?

Råkan i Tanto:
Den satt tankfull på en gren
Vass näbb mot våren

Nu väntas staren
Kanske på första april
kan den lura oss?

Bland grå trut-ryggar
en svart i gänget av måsar
Silltruten är här!

Skrattmåsars mössa
är ömsom vit, ömsom brun -
skriker gör alla

Talgoxar kivas
Se hur naturen livas!
Vårdikt skall skrivas!

(Tanto: parkområde på västra Söder i Stockholm)

Inga kommentarer: