söndag 7 april 2013

Det här ljudet hade Bellman aldrig hörtDet här ljudet hade Bellman aldrig hört:
en kanadagås trumpetar vid Reimersholme.

Han kände inte namnet 'Reimersholme' heller.
'Räkneholmen' kallades ön på Bellmans tid.

Men vad hade han tänkt om han hört gåsens 'honk, honk'?
Kanske: "Par bleu, är Mowitz den fyllehunden ute och blåser horn så här i morgonstund! Kanske man kan dikta om det ... låt se ...

Mowitz blåste i sitt horn,
ekar mellan hus och torn
gör hans lilla melodi,
hör hur Mowitz klämmer i!

Men det väcker mycket groll,
folket ropar: tyst, ditt troll.
Vill vill ha vår morgonblund
sluta bröla nu en stund"

Bofinken drillar några gånger nära Västerbron.
Den kände Bellman till.

(Kanadagåsen inplanterades i Sverige först på nittonhundratalet, därav min reflexion vid morgonpromenad i Bellman-trakter på Långholmen.)

Inga kommentarer: