tisdag 26 juni 2012

Molekylmöte


Den tusende vågen
är den tiotusende lik.

I brotten mot klipporna
möts molekyler,
kanske som gamla bekanta.

”Här ses vi igen”
ropar en vattenmolekyl
till en kiselkristall i en klippa.

”Du bara vimsar runt”
muttrar klippan.

”Du bara står och hänger”
ropar vattnet glatt.
”Nu drar jag bort till en annan kust,
men jag kommer tillbaka!”

Inga kommentarer: