söndag 6 maj 2012

Aeneas offrar till sina husgudar

Ara pacis Augustae, Augustus' fredsaltare, i Rom
Tid
för fred
och offer
nu.

Den grånade hjälten
sänker blicken
mot fatets offergåvor

Blicken mild
Kampen slut

Gossen med frukterna
ser genom mannen
och förbi

Hans blick är falkens

Inga kommentarer: