lördag 5 november 2011

Alla helgons dag och natt
Lågor

Minnen

Så går tiden

I nattens arkiv
finns våra minnen,
registrerade och samlade,
vart och ett i sitt fack.

Inga kommentarer: