söndag 14 februari 2010

Kajors skri

Engelska Parken

Kvällning

Kala grenar
Kajor som svarta punkter

Plötsligt
samfällt:

ett skri!

Ett hest, gällt "någonting"

Sedan tystnad

Inga kommentarer: