torsdag 2 februari 2012

Men jag vill vara fri ...

- Jag vore hellre fri;
som ett drivande moln
som en svävande fågel ...

- Vad är frihet
när man binds av gravitation,
vad har du för frihet i det
krökta rummet
när inte ens fotonerna
i miljardårslånga lopp
undkommer gravitationens
osynliga fjättrar?

- Men jag vill vara fri ...


(1984-07-20)

Inga kommentarer: