fredag 23 november 2018

Svarta fredagen

En black om foten
blir Svarta Freda'n
för Jorden som kvävs
av det nät som vävs
av rovspindeln Tillväxt
runt vår arma planet.

Inga kommentarer: