lördag 3 november 2018

Alla helgon & busar

Alla helgon står i farstun och trampar.
Och med dessa står alla busar och klampar
bråkiga omkring.

Månne de döda i livet än stökar,
torra och skrumpna som gamla lökar -
betyder ingenting.

Men i gravens mull kan blommor växa.
Låt det för alla bli en läxa:
[Och vad den läxan kan innebära kanske du själv kan fundera ut!]

Inga kommentarer: