lördag 9 juli 2016

Jag läser Pär Lagerkvist

Även poeten Pär Dysterkvist
kunde understundom
          se någon ljuspunkt i tillvaron.

(Har bara läst början av hans samlade dikter, men stämningen är inte "klackarna i taket" direkt ...)

Inga kommentarer: