söndag 24 juli 2016

Jag läser Basho

Har just läst Rolf Aggestams lilla trevliga volym med dikter och anteckningar av den klassiske japanske haikumästaren Basho (1644-1694), Det väderbitna benranglet, Bokförlaget Tranan, 2010.

I förordet får man veta att Basho hette något annat, men att han fick ett bananträd i gåva. Grannarna började kalla honom "herr Banan", och det var så han blev känd. Och jag skrev en liten haiku om denne gamle mästare:

Herr Banan diktar:
Vind i bananträdets blad,
grodhopp i dammen!

Inga kommentarer: