måndag 3 september 2012

Dikta dumt i dagar

Dikta dumt i dagar -
sedan få en blixt
av snille. Inte klagar
diktare för det!

Skriva skräp i timmar -
meningslöst och dumt -
diktarsnillet trimmar
arbetet så fint.

Dana digra dikter -
epiken den är svår -
väg med lätta vikter
varje ord på våg!

Skalda, skapa skärvor,
flisor av en värld,
röja runt bland härvor -
göra världen ny! ...

... så lyder diktarens uppdrag!

Inga kommentarer: