torsdag 30 juli 2009

Sommar - Bokslut


Nu går sommaren mot sin fulländning
Känn: föraning, höstvindar ...

För en stund är luften klar som en tanke:
en självreflexion
där Jaget söker sin egen mening.

Så kan man betrakta det liv som gått,
det liv som kommer
likt en brusande höstvind:
en jättehand som griper och ruskar träden,
ett finger som förstrött drar genom gräset.

Men nu är det stora stilleståndet
mellan inandning, utandning,
när sommaren går mot sin fullbordan
och alla dess konton skall avslutas
i balans med debet och kredit i ordning ...

Falkögd vakar revisorn
redo att slå ner på var oegentlighet.

Hur mycket kommer att finnas på "utgående balans"?
Hur mycket på "osäkra fordringar"?

Finns en verksamhetsplan även för nästa räkenskapsår?

Inga kommentarer: